DIT SEIZOEN WEER EEN KANS!

Ook dit seizoen maak je weer kans op een 2-daagse theaterreis voor twee personen naar dé theaterhoofdstad Londen! Tijdens je verblijf overnacht je in een hotel in hartje Londen en bezoek je een van de vele musicals op het beroemde West End. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans! Daarnaast maak je iedere maand kans op twee kaartjes voor een van onze voorstellingen. Als je al ingeschreven bent, speel je automatisch mee.

Inschrijving gesloten

De winnaar wordt binnenkort bekendgemaakt Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van dgtheater.nl en degraafencornelissen.nl die worden georganiseerd door DG Theaterproducties BV en De Graaf & Cornelissen Entertainment BV (Aanbieder). Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

  1. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
  2. Deelname is mogelijk tot en met dinsdag 12 juni 2018. Alle inschrijvingen na de sluitingsdatum worden niet in behandeling genomen. De trekking vindt plaats op woensdag 13 juni 2018. De winnaar krijgt per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De winnaar wordt willekeurig uit de lijst van nieuwsbrieflezers van De Aanbieder getrokken. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
  4. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag/winactie. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (één en ander conform ons relevante privacybeleid) en wordt gebruikt voor verzending van informatie betreffende voorstellingen van De Aanbieder.
  5. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
  6. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
  7. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  8. De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.
  9. De tweedaagse theaterreis naar Londen omvat de reis naar Londen per vliegtuig en één overnachting in een hotel naar keuze van de Aanbieder. Op de dag van aankomst zijn de kosten voor het diner voor De Aanbieder in een restaurant naar keuze van De Aanbieder. Aansluitend gaat de winnaar naar het theater naar een musical op West End naar keuze van De Aanbieder. Na de overnachting is het ontbijt op kosten van De Aanbieder.
  10. Naast de theaterreis naar Londen, maken deelnemers maandelijks kans op twee kaarten voor een voorstelling aangeboden door De Aanbieder naar keuze. De trekking hiervan is willekeurig en vindt plaats binnen een week na afloop van de maand. Deze actie loopt tot en met mei 2018. De winnaar wordt per mail op de hoogte gebracht op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.